Sophantering


Sopcontainers finns i båda hamnarna under båtsäsongen. I Nordhamnen hittar du den intill färjeläget där även återvinningsbehållare för glas och papper finns.

Hjärtstartare i brandboden
Det finns en hjärtstartare (defibrillator) i brandboden vid lekplatsen. Se karta.