Historia


Historia
– Lär dig mer om Dyröns fiskarhistoria

Den första bosättningen skedde för mer än 3 000 år sedan. På öns västra del har man lokaliserat en stenåldersby i en hög dalgång mellan kala berg. Resterna efter ett bronsåldersröse på ett högt berg i väster visar att människor tidigt varit bosatta här. All den åkermark som senare utnyttjades av öns fiskebönder, låg vid denna tid under vatten.

Den förste brukaren av Dyrön, som nämns i gamla dokument, var Engelbrekt år
1566. Peder Tügge på Diuröö nämns i skattelängden för år 1567. Dyrön var vid denna tid kronogods vars brukare betalade skatt till ”Pastor och Kronolänsman”.
Dyrön friköptes av Kronan den 2 september år 1743 av två bönder. Anders Nilsson och Jon Jonsson Green betalade 43 daler silvermynt för Dyrön och den obebodda holmen Norra Åstol.
År 1747 inleddes den mest omfattande sillperioden i Bohusläns historia. Den kom att vara till 1808. Fisket fick under denna tid stor betydelse och Åstol befolkades snabbt av fiskare och strandsittare. Ön hade en enastående naturhamn och fjorden var full av sillstrim. Trankokerier, salterier och tunnbinderier växte upp som svampar ur jorden. Landvadar lånades eller inköptes, båtar byggdes och välståndet ökade.
Dyrön hade emellertid ingen hamn utan jordbruk och boskapsskötsel var fortfarande huvudnäring på ön. När sillen försvann från Bohuslän bredde armodet ut sig. Även om Dyrön med sina fiskebönder klarade sig bättre än många andra var ²sötebrödsdagarna² förbi. Då jorden inte längre räckte till att försörja befolkningen fick gammalt traditionellt fiske allt större betydelse. År 1885 var 35% av Dyröns befolkning fiskare. Vid sekelskiftet fanns det fyra storbackebåtar och fyra sillag.

Oscar II invigde den efterlängtade Nordhamnen, som är den första hamnen i Sverige som byggts med statsunderstöd, den 2 september 1902. Fram till 1960-talet fick fisket en alltmer framträdande roll. I början av 70-talet fanns 12 fiskebåtar som fiskade sill. Men sillen försvann, fiskegränserna utvidgades och idag återstår av den stora fiskeflottan endast två trålare.