Båtar


MS Hakefjord

Färjan MS Hakefjord transporterar dig säkert över hakefjorden. Med utgång från Rönnäng så åker den förbi öarna Dyrön, Åstol samt Tjörnekalv. Parkeringsplatser för bilen finns vid Rönnängs ishall.

Färjan är inordnad i Västtrafiks taxesystem. Färjan Hakefjord, som togs i bruk 1999, är en personfärja men kan också ta ombord utryckningsfordon som polis och ambulans. Möjlighet att ta egen bil eller släpvagn med sig på färjan för att lasta och lossa finns också.

Linje 361
Trafik året runt för Västtrafik.
Telefonummer: 0771-414 300
Pris: Västtrafiks taxa gäller för denna linje.

 

Gunnars Båtturer

Upplev skärgården med Gunnars Båtturer
Gunnars Båtturer har bedrivit färjetrafik i Bohuslän med Dyrön som hemmahamn sedan 70-talet. Verksamheten består av chartertrafik, reguljära turer samt skoltrafik. Från Sydhamnen på Dyrön trafikeras Rörtången i Kungälvs kommun, främst sommartid men även vissa turer året om. Sommartid går även reguljära turer mellan Dyrön och bl a Marstrand och Käringön.

För mer information, gå in på:
www.gunnarsbatturer.com. Kontakta oss annars gärna på info@gunnarsbatturer.com eller ring Annika på tel 0768-789853.

Närliggande öar

Till väster om Dyrön ligger ön Åstol. Den nås enkelt från Dyrön med antingen färjan från den norra hamnen, alternativt egen båt!

Marstrand

Skärhamn